Njurarna orkade inte...

 

 

2016-01-05

RIP

Misse Svart har lämnat oss...

 

Efter 16 år blev han kallad av Herren.

 

Skaparkatten väntar vid regnbågsbron

 

 

Sorgmarsch, Op. 42  

 

 

När omsider aftonen kommer låt oss få insomna i din frid.

 

De som tagits ifrån oss genom döden bevara dem i din kärlek låt ditt eviga ljus lysa för dem....

 

 

I det djupa, i det höga

Råder en osynlig hand.

Och ett aldrig slutet öga

Vakar över minsta grand.

Intet valv dig innestänger

Dit den handen icke når.

Ingen natt omkring dig står

Dit det ögat icke tränger.

 

Fältandaktsboken

 

En sista hälsning från Smilla och Selma

 

Hugo Alfvén: Aftonen - Lunds Studentsångare

 

Skogen står tyst, himlen är klar.
Hör huru tjusande vallhornet lullar.
Kvällssolns bloss sig stilla sänker
ner uti den lugna, klara våg.
Ibland dälder, gröna kullar
eko kring nejden far...